Skip to content
16.10.2020

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa

Oletko kiinnostunut Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnasta?

Vapepa on 53 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Auttajamme toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa. Vapepa-verkoston toiminta on:
– Vapaaehtoista
– Viranomaista tukevaa
– Pyyteetöntä
– Organisoitua
– Koulutettua kansalaistoimintaa
Vapepa-järjestöt toimivat yhdessä, jotta jokaisen järjestön osaaminen pystytään hälytystilanteessa hyödyntämään hädässä olevan ihmisen auttamiseksi. Hälytystilanteessa vapepalaiset johtavat omaa toimintaansa.

Kaikille avoin järjestöjen yhteenliittymä,
Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita käytännönläheisellä tavalla. Vapepan jäsenjärjestöt järjestävät koulutuksen kaikille vapaaehtoisille. Järjestöt myös varustavat omat vapaaehtoisensa. Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri Suomen yhteensä yli 10 000 vapaaehtoista yli 1000 hälytysryhmässä.

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi vapaaehtoista meripelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista lentopelastustoimintaa.

(https://vapepa.fi/tama-on-vapepa/)

Miten pääset mukaan?
Jyvässeudulle ollaan nyt perustamassa maanpuolustusjärjestöjen yhteinen hälytysryhmä, johon kuuluvat Jyväskylän Seudun Reserviläiset, Jyväskylän Reserviupseerit, Jyväskylän Akateemiset Reserviupseerit ja Jyväskylän Maanpuolustusnaiset.

Asiasta järjestetään etäinfo tilaisuus 3.11. klo 18, johon tulee ilmoittautua erikseen, https://jyvaskylan-seudun-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/vapaaehtoisen-pelastuspalvelun-info/

Lisäksi Vapepa päätehtävästä tällä hetkellä eli etsinnästä, järjestetään etsintäkurssi 17. ja 19.11. klo 17-21, johon voi hälytysryhmään liittyvät ilmoittautua ja tarvittaessa koulutuksia järjestetään lisää, viimmeistään ensi keväänä.

https://vapepa.fi/tapahtuma/etsinnan-peruskurssi-hybridikurssina/

Terveisin,

Juha Vimpari,
Jyvässeudun maanpuolustajat -hälytysryhmä.