Skip to content

Toiminta

Yhdistystoiminnan tarkoituksena on paitsi vaikuttaa, niin myös järjestää yhdistyksen jäsenille heitä kiinnostavaa toimintaa. Reserviläistoiminnan kulmakiviä ovat perinteisesti olleet ampumatoiminta, perinnetyö, varautuminen ja kenttäkelpoisuus. Näillä sivuilla voit tutustua näihin perinteisiin toimintamme muotoihin.

Vaikka perinteet velvoittavatkin, ne eivät rajoita toimintaamme. Haluammekin tarjota jäsenillemme mahdollisimman monipuolista toimintaa ja löytää myös uusia, kiinnostavia toiminnan muotoja. Jos Sinulla on toiveita, ideoita tai ehdotuksia yhdistyksellemme sopivaksi toiminnaksi, ota yhteyttä johtokuntaan. Vielä hienompaa on, jos päätät tulla mukaan aktiivitoimijaksi järjestämään toimintaa – tekijöille on aina tilaa!

Kuva on Keski-Suomen Museossa syksyllä 2014 esillä olleesta Asekätkentää pahimman varalle -näyttelystä. Näyttelyä esitteli yhdistyksemme jäsenille museon intendentti FL Erkki Fredrikson.

Ammunta Kenttäkelpoisuus Valmius- ja varautumistyö Perinnetoiminta