Skip to content

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuustoiminta kattaa myös ammunnan, mutta tässä keskitytään enemmän fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.